Haberler

Adanada kentsel dönüşüm inşaat sektörünü canlandıracak!

Kentsel dönüşüm Türkiye'de yıkılacağı ilan edilen 7 milyon konut sayısıyla inşaat sektörüne canlılık kazandıracak projelerin sayısının artması bekleniyor.
 
İNŞAAT sektörüne canlılık kazandıracak kentsel dönüşüm kapsamında Adana'da şimdilik 33 proje alanı bulunuyor Ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörüne canlılık kazandıracak kentsel dönüşüm alanı Adana'da bin 600 hektarın üstünde.
 
Adanalılar için önem arz eden bir boyuttaki projelerin 7'si Adana Buyukşehir Belediyesinin. 12'si Yureğir Belediyesi'ni 7'si Seyhan Belediyesi'niıın. 2'si Çukurova Belediyesi nin, biri Sarıçam Belediyesinin. 3'u Ceyhan Belediyesinin ve biri de Kozan Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanlarda yer alıyor.
 
ADANA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN PLANLANAN YERLER VE PROJELER
 
Sinanpaşa Mahallesi 1. Etap TOKİ iş birliği ile dönüştürülecek Adaııa'nııı kentsel dönüşümdeki meıkez bölgelerinin başında gelen Sinaııpaşa'da 1. Etap Kentsel Donuşum Projesi toplam 100 dönümlük alanı kapsıyor. Uzlaşma görüşmelerinin temmuz ayı içinde yapılması beklenirken. Adana
Büyük şehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğinin bölgeye önemli bir katacağı düşünülüyor.
 
YÜREĞİR SİNANPAŞA 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
 
Çukurova ilçesi Gol Mahallesindeki 240 donum alanda kentsel donuşum projesini uygu lamaya koyan Adana Buyıikşehiı Belediyesi. Yıireğiı ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesinde Shera ton Oteli ile Kışla Caddesi arasında. Optimum AVM'nin kuzey kısmında kalan 70 dönümlük alanda yeni bir
kentsel donuşum planlıyor. 791 konut. 106 dükkân ve 629 hak sahibinin bulunduğu 70 dönümlük proje sahasında yıkımların aı dıııdan bin 23 konut. 152 iş yeıi ile sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Uzlaşma görüşmelerinde isteyene konut veya nakit bedel ödenerek anlaşma sağlanacak, daiıe sahibi olmaya kaıaı veren hak sahiplerine ise yeni evlerine taşınınca ya kadaı kiıayaıdınu yapılacak.
 
ÇUKUROVA'DA GÖL MAHALLESİ NDE 3 TİP KONUT, YENİ BİR BULVAR
 
Adana Buyukşehir Belediyesi, deprem liski yüksek gecekondular ın ve çaıpık yapılaıın bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Gol Mahal lesi'ndeki 240 dönüm alanda kentsel dotıuşüm projesini uygulamaya koydu.
 
100 DÖNÜMDE 456 HAK SAHİBİ
 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yüıütülecek projede, 456 hak sahibine modern ve çağdaş konutlarda yaşama imkanı sunulacak. Kentsel dönüşüme konu arazinin 100 dönümünde 119 metrekare 2+1, 149 metrekare 3f 1 ve 188 metrekare 4*1 büyüklüğünde daiıeleı inşa edileceği.
 
140 dönümünde ise yeşil alanlar, parklar, spor alanları, kamu kumullarının sosyal tesisleri, sosyal donatı alanlarının yer alacağı duyuruldu. Depreme dayanıklı, güvenli, modern konutlarda merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin olacağı bilgisi de verüdi. Bu projeyle birlikte kuzey Adana'ya. ulaşımı lahatlatacak yeni biı bulvaıın da kazandıtılacağı ifade edildi.
 
Pıojede daire almak isteyen hak sahiplerine, yıkılacak evleıinden taşındıktan sonra aylık 500 lira kira yardımı yapüacağı. küa oder gibi taksitlendirme kolaylığı sağlanacağı bilgisi de verildi.
 
Bu haber ilk olarak Hürriyet Çukurova gazetesinde yayınlanmıştır.

geri